Love this post:Love this 0

Jag önskar dej tillräckligt mycket med sol så att ditt liv ska bli ljust

Jag önskar dej tillräckligt med regn så att du uppskattar solen

jag önskar dej tillräckligt med lycka så att du ska bevara livslusten jag

önskar dej tillräckligt med sorg för att även de små glädjeämnena ska bli stora

jag önskar dej tillräckligt med många vinster för att du ska få allt det du behöver

jag önskar dej tillräckligt många förluster för att du ska uppskatta allt det du har

jag önskar dej tillräckligt många välkomnande,

för att du ska klara av det slutgiltiga avskedet.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *