Prosit!

Love this post:Love this 0

Lite förkyld ännu, här är bildbevis – bilden tagen mitt i en nysning. Prosit!

Visste ni att “Prosit” är latin och betyder ungefär “må det vara till nytta”? Kommer ihåg att det var det första jag lärde mig på latinföreläsningarna mitt första studieår.

No Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *