Prosit!

Love this post:Love this 0

Lite förkyld ännu, här är bildbevis – bilden tagen mitt i en nysning. Prosit!

Visste ni att “Prosit” är latin och betyder ungefär “må det vara till nytta”? Kommer ihåg att det var det första jag lärde mig på latinföreläsningarna mitt första studieår.