Our deepest fear

Love this post:Love this 0

Our deepest fear is not that we are inadequate.
Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.
It is our light, not our darkness, that most frightens us.
We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented, and fabulous?
Actually, who are you not to be?
You are a child of God.
Your playing small doesn’t serve the world.
There’s nothing enlightened about shrinking so that other people won’t feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do.
We are born to make manifest the glory of God that is within us.
It’s not just in some of us, it’s in everyone.
And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same.As we became libareted from our own fear, our presence liberates others.

Vår djupaste rädsla är inte att vi är otillräckliga. Vår djupaste rädsla är att vi inom oss har omätbara krafter. Det är vårt ljus, inte vårt mörker som skrämmer oss. Och vi frågar oss själva, vem är jag att vara briljant, praktfull, begåvad och sagolik?
Faktum är, vem är du att inte vara det? Du är ett barn av Gud.
Att du förminskar dig själv räddar inte världen.
Det finns inget upplysande i förminskning, så att andra omkring dig ska slippa känna sig osäkra. Vi är födda att manifestera Guds storhet som finns inom oss.
Och den finns inte bara i några av oss, den finns i oss alla.
Och när vi låter vårt ljus stråla ger vi omedvetet gåvan till andra människor att göra samma sak.
När vi befrias från våra egna rädslor, befriar vi automatiskt andra med vår blotta närvaro.

No Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *