Love this post:Love this 0

Jag går på en kurs vid Akademin som heter Livsåskådning, Slump och Mening. Vi hade som läxa att fråga någon vi känner “Vad är meningen i livet?”.

-Meningen i livet är ett liv med mening. Det hör till att individen själv kommer fram till svaret vad som ger hennes liv mening. Svarade lillebror.

Funderar vi alls över meningen i livet? Har frågan mist all sin betydelse eller är vi medvetna om hur själva utformningen av svaret är en central plats i alla människors liv?

 Är det fel att ge ett “lättsamt” svar på meningen i livet? Vad betyder det om en person som svarar ”choklad” på frågan? Eller “bara” lycka? Vad betyder lycka? Har vi ingen mening i våra liv eller vågar vi inte säga vårt svar högt för att vi skäms?

Den franske biokemisten Jacques Monod menade att biologin är grund för alla religiösa och filosofiska system. Att finna meningen i livet är något vi ärvt av våra förfäder. Vi har ångesten medfött i våra gener som ger vårt behov att finna en mening i livet. Människan ska vakna upp och inse att våra liv saknar mening. Monods bok Le hasard et la nécessité, 1971, Slump och nödvändighet,  är en lång filosofisk essä kring livets uppkomst och evolutionen, vilka beskrivs som resultatet av en ren slump.

Den franske filosofen Camus går rakt på sak: vakna upp eller begå självmord. Vi skall komma bort från vardagens rutiner och finna en ny livsåskådning. Om man som religiös tror på ett liv efter döden blir sökandet efter en mening här i livet fördunklat.  För att finna ett svar måste detta uppvaknande ske. 

Sigmund Freud ansåg att det var ett tecken på ett sjukt sinne att fundera över meningen i livet. Människan strävar efter njutning i livet och utöver det behövs inga andra förklaringar. Att söka efter livets mening är människans sätt att sätta sig själv på en piedestal.

Vad är mening i livet?

You may also like...

0 Comments

  1. meningen med livet är ett liv med mening. Thats right, stop asking, start doing, i say!

    Vad är meningen med DITT liv, systra mi?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *