Love this post:Love this 0

Lögner? Vem vill bygga sitt liv på lögner? Men hur kan vi veta hur världen egentligen är? Vi har ingen aning om våra trosföreställningar är sanna eller falska. Men en sak som vi däremot vet är om de fungerar – om de berikar våra liv, om de gör oss till bättre människor, om de hjälper oss och hjälper andra.

Jag kom över mina gamla anteckningar från Anthony Robbins seminarium “Unleash the power within” i London 2003, där Robbins gick igenom de sju trosföreställningarna en framgångsrik människa innehar.  

1. Det finns ett skäl och en mening med allt som sker, och det är till hjälp för oss.

2. Det finns inget som heter misslyckande. Det finns bara resultat.

3. Ta på dig ansvaret, vad som än händer.

4. Det är inte nödvändigt att förstå allting, man kan ändå använda sig av allting.

5. Människorna är din största tillgång.

6. Arbete är lek.

7. Det finns ingen bestående framgång utan engagemang.

 

“Våra tvivel är förrädare.

De berövar oss det goda vi ofta kunnat vinna

Men inte vågat.”

William Shakespeare

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *