”Avund ett hinder för kvinnor”

Love this post:Love this 0

Läste om psykologen och psykoterapeuten Marta Cullberg Westons nya bok om avundsjuka ”Avund och konkurrens” på dn.se websida. Hon har också skrivit “Ditt inre centrum“. Den är en av böckerna på mitt nattduksbord . Denhär nya boken måste jag absolut också läsa. Har ni upplevt avundsjuka på jobbet ? Eller någon annanstans? Det fina är att kunna vända om det till att vara avundfrisk och vara glad över sina medsystrar.

Ny serie: Kvinnor känner avund och stöttar inte varandra i framgång, menar psykologen och psykoterapeuten Marta Cullberg Weston i en ny bok.

I bok efter bok har hon skrivit om det svåra – lyft fram de känslor vi inte gärna vill kännas vid, som skam och skuld. Hon har analyserat vår vacklande självkänsla och borrat sig ner i de barndomstrauman som får många av oss att gå omkring och huka i livet. I sin nya bok, som kommer ut i dagarna, tar psykologen och psykoterapeuten Marta Cullberg Weston upp ännu ett tabuämne som vi sällan vågar tala högt om – avunden. Och då särskilt den avund kvinnor känner mot varann.

Avunden är en svår känsla, som slår tillbaka mot oss själva och sätter krokben för oss, menar Marta Cullberg Weston. I värsta fall kan den undergräva vår självkänsla och förstöra relationerna till andra.
– Men så behöver det inte vara. Vi kan lära oss en hel del om oss själva av våra avundskänslor. Och i många fall kan avunden omvandlas till en kraft och inspirationskälla.
Det är i Marta Cullberg Westons radhus i Nacka vi träffas. Det är här hon tar emot sina klienter. Att någon söker hjälp för sin avundsjuka är sällsynt, det är en känsla vi helst vill undertrycka och därför döljer för oss själva. Däremot möter hon ofta i sina terapier den destruktiva effekt som avunden haft på personer som utsatts för den, till exempel på jobbet.
Avstamp för boken tar hon därför i den tävlan som finns på våra arbetsplatser. Och i kvinnors avund mot varann. För det var när två unga kvinnor som hon kände väl beskrev hur de utsatts för avundsutspel på sina jobb som Marta Cullberg Weston började fundera kring avundens roll i våra liv.
– De var kompetenta, duktiga kvinnor, som båda tvingats lämna sina jobb, nedbrutna på grund av avundsjuka personers agerande – skvaller och förtalskampanjer.
Idén om arbetet som en plats för systerskap är i många stycken en myt, menar hon.
– Många kvinnor som förväntat sig att de skulle få hjälp och stöd av sina kvinnliga kolleger på jobbet har blivit grymt besvikna.
Ämnet är laddat, det är hon medveten om.
– Jag är självklart feminist. Men vi gör oss själva en otjänst om vi inte öppet talar om den avundsproblematik som finns, särskilt på kvinnodominerade arbetsplatser med en traditionellt manlig struktur.
………………

Lånat från dn.se – läs resten av artikeln på www.dn.se.

NÅGRA SÄTT ATT MOTVERKA AVUND

Hantera din egen avund:

■ Inse att andras framgång inte förminskar dig.

■ Jämför dig med dig själv, inte med andra.

■ Försök se avunden som en spegel, som talar om något för dig om dig själv. Vad är det du längtar efter?

■ Fundera över vad du kan göra för att utveckla dig själv och din kapacitet. Vad har du som är speciellt?

■ Påminn dig själv om att du har all anledning att vara stolt över dig själv.

■ Lär dig stå ut med olikhet och försonas med det faktum att man inte är bäst jämt.

■ Beröm den person du är avundsjuk på. Det är ett bra sätt att bryta en negativ tankespiral.

Hantera andras avund mot dig:

■ Ta inte på dig skulden.

■ Sätt ord på det som händer (ofta förstår man inte vad det handlar om).

■ Lyft upp konflikterna på bordet direkt, konfrontera dem som baktalar.

■ Skaffa dig ”krokodilskinn”/”fetta in fjädrarna” – låt inte elakheter gå in utan låt dem glida av dig.

■ Undvik att ha missunnsamma personer i vänkretsen.

Så kan du som chef motverka avund på jobbet:

■ Tänk på att alltför hård konkurrens mellan medarbetare kan aktivera avunden, vilket leder till lägre kreativitet och sämre prestationer.

■ Belöna inte bara individuella prestationer, tänk i grupptermer. När en enskild gör något bra ska det kunna komma hela gruppen till del.

■ Inför mentorskap

10 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *