Love this post:Love this 0 Nu finns Macy Organic Velour dress ute i webbutikerna! Uj, uj, uj! Vid Putiikki Rannalla finns den blåa, TinTin Style har den i blå (dove blue), lavender och light brown. Creative Lounge har den i light violet och lavender. Och Nordljus har den i...