Sommaren kom

Love this post:Love this 15

Och ändå, även om så mycket är sig olikt i världen, kom sommaren. Den är sig lik.

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *