Love this post:Love this 0

När Lillebror och Tanja städade ur lådorna i gamla stugan på Brudskär så hittade Tanja en sång, eller en dikt om ett kärlekspar. Sången om Brudskär. Det finns en sägen om ett ungt par som var hemligt förälskade och under ett av sina hemliga möten blev överraskade av stormen och dog på Brudskär.

Brudskär.

Nu på skummande bölja,
skall min älskling mig följa.
Bort till Brudskär vi fara,
skynda, skynda nu bara.

Blott vi hunnit ur hamnen,
skall jag ta dig i famnen
och en sång för dig sjunga
om två älskande unga.

Nå se nu får vi fara,
kom och sätt dig nu bara.
Här blir det roligt att gunga,
hör nu på skall jag sjunga.
Uppå blånande vatten
skiner månen i natten.

Med skön Anna vid handen
vandrar Gunnar till stranden.
Och när stranden han hinner
och sin julle där finner,
får han Anna i famnen
och styr ut ifrån hamnen.

Och de skämta och sjunga
de två älskande unga
där de glida i natten
över glimmande vatten.

Men ung Gunnar på vågen,
blir ängslig i hågen.
Han har båten att stanna
och så spörjer han Anna:
Är det sant att de vilja
för alltid oss skilja,
att den fattige Gunnar
ej ett famntag man unnar?
Skall för guld man dig sälja
får ditt hjärta ej välja?
Jag är din, viskar Anna,
och hos dig vill jag stanna.

Till sitt bröst i detsamma
trycker Gunnar sin flamma
och så kysser han henne
uppå mun och på enne.

Men de stjärnor som brinner
nu helt plötsligt försvinner.
Även månen sig döljer
för det hemska som följer.
Ty om några sekunder
går med blixt och med dunder
över land, över vatten
en orkan uti natten.

Nu de älskande unga
hör man mer ej sjunga
uti böljornas sköte
gå de döden till möte.

Några dar efter detta
hörs en gubbe berätta,
att han liken har funnit
av de två, som försvunnit.
På en holme helt nära
skall han funnit de kära
hand i hand uppå sanden
mellan stenar vid stranden.

Nu gror gräset på kullen
där de vila i mullen.
Ingen människa finnes,
som mera dem minnes,
men på Brudskär det händer
att vi än kring dess stränder
hör böljorna sjunga
om två älskande unga.

Foto:Tanja

You may also like...

0 Comments

  1. *snyft snyft*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *